Onderzoekscommissie hangt aan de bel: 

BiZa loog over onderzoek moord Van Gogh

Zware conclusies over falen AIVD met Mohammed Bouyeri in persbericht verkeerd weergegeven.

Gehoord: Argos

Nederland heeft een Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ofwel CTIVD. Deze deed onderzoek naar het werk van de diensten in verband met de moord op Theo van Gogh. Dit resulteert in het ‘Toezichtsrapport inzake de afwegingsprocessen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B.’.

Op 18 maart 2008 stuurde minister Guusje ter Horst naar de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van dit ctivd-onderzoek.

Ze bracht ook een persbericht uit. De eerste zinnen luidden in eerste instantie:

“De AIVD had meer aandacht moeten besteden aan Mohammed B. Maar als dat wel was gebeurd, zou nog steeds niet het beeld zijn ontstaan van iemand die betrokken was bij de voorbereiding van een concrete aanslag.”

Onderzoekster Michiels heeft daar het ministerie op aangesproken. Daarop is het bericht gewijzigd:

“De AIVD had meer aandacht moeten besteden aan Mohammed B. Als de AIVD een beter persoonsdossier van Mohammed B. had aangelegd of hem in de CT-Infobox had geplaatst, zou nog steeds niet het beeld zijn ontstaan van iemand die betrokken was bij de voorbereiding van een concrete aanslag.”

Dit lijkt een klein verschil, maar is cruciaal: de eerste versie suggereert dat de moord op Theo van Gogh niet voorkomen had kunnen worden ook al zou de AIVD meer aandacht aan Mohammed B. hebben gegeven. In de tweede versie blijft dat open.

Immers, dit is speculatie. In essentie staat in het rapport dat de AIVD niet goed is omgegaan met Mohammed Bouyeri. Zo heeft de AIVD belangrijke informatie van de politie Amsterdam-Amstelland wel ontvangen maar niet verwerkt. De AIVD had moeten weten welke extremistische rol hij speelde met zijn gewelddadige uitstraling. De AIVD had een dossier moeten aanleggen over Bouyeri, ook al waren er geen concrete dreigingen met aanslagen van hem bekend.

Nadere informatie uit het politiedossier in Amsterdam is ook niet verwerkt. Bouyeri had in de jaren tot 2004 drie keer gewelddadige confrontaties had, waaronder het steken met een mes van een politieman en het gooien van een mes naar een ander.

Ook is er in september 2004 (voor de vierde keer) een gewelddadig incident met Bouyeri als hij wordt betrapt op zwartrijden. Bij hem vindt de politie belastende documenten, met onder meer het telefoonnummer van een buitenlandse verdachte van terreur, en biedt die aan bij de AIVD. Die doet er niets mee.

Meer simpele fouten zijn gemaakt:

 • Een groep mannen komt vanaf halverwege het jaar 2002 bijeen in de Marianne Philipsstraat 27 te Amsterdam. Eén van die mannen is Nouredine el F., die woonachtig is op het genoemde adres. Een naslag in het GBA-register naar dit adres in augustus 2002 leert de AIVD dat op het adres Mohammed B. staat ingeschreven. In mei 2003 wordt bij de AIVD bekend dat Nouredine el F. is verhuisd. De AIVD beschikt over informatie dat ook na de verhuizing van Nouredine el F. bijeenkomsten in de Marianne Philipsstraat 27 blijven plaatsvinden… De huurder van de woning wordt door de AIVD tot het najaar van 2003 aangeduid als ”˜een verder onbekende Mohammed’.”
 • En ook: In september 2003 komt bij de AIVD via de politie Amsterdam-Amstelland een melding binnen dat Mohammed B. de laatste tijd nogal is veranderd. Hij zou plotseling erg radicaal zijn geworden.

 • De Commissie vindt het opmerkelijk dat in een periode waarin de AIVD veel aandacht besteedde aan internationale contacten, de AIVD geen onderzoek heeft gedaan naar de reis van Mohammed B. naar Denemarken.”
 • “De Commissie trekt ”¦ de conclusie dat de AIVD vanaf het voorjaar van 2004 had moeten weten dat Mohammed B. het pseudoniem Abu Zubair gebruikte en dat hij daarmee diende te worden beschouwd als de vertaler van het document “De ware Moslim” en als de schrijver van het document “To catch a wolf”.

  Dit waren documenten met oproepen tot vergaand geweld. Bouyeri ziet zichzelf als terrorist. Alleen geweld, de jihad, kan volgens hem verlossing brengen. Mohammed B. schrijft dat er mensen zijn opgestaan om de hele wereld te bevrijden van ‘de leugenachtige democratische slavernij’.

 • Ook was er in een discussie op internet gezegd dat het een plicht was om Van Gogh en Hirsi ali te vermoorden. Dit kwam wel terecht op de harde schijf van een medewerker van de AIVD maar die deed niet mee aan het onderzoek naar de Hofdstadgroep. De AIVD was zwak met internetonderzoek, maar had ook te kampen met ernstig personeelsgebrek.
 • Nouredine el F. , wel steeds in het vizier bij de AIVD, noemt tegenover de AIVD en KLPD Bouyeri als zeer gevaarlijk. Maar daar ‘verdachten’ uit moslimkringen volgens de AIVD vaak hun eigen straatje willen schoonvegen met dit soort uitingen (verraad?) wordt daar niet te veel waarde aan gehecht.

Eind oktober wordt de AIVD wakker en wil onderzoek naar de Hofstadgroep intensiveren, met name gezien het groeiend aantal huwelijken en verlovingen. Dat is een signaal van radicalisering. Dit voornemen wordt niet uitgewerkt. Op 2 november vindt de moord plaats.

Echter: in geen enkel geval is er een concrete aanwijzing van een moordplan van Bouyeri. Dat laatste is de kern voor Binnenlandse Zaken. Het persbericht vat een en ander samen, maar weerspiegelt niet de ernst van de genoemde fouten van de AIVD. Binnenlandse Zaken zegt over de suggestie van mogelijk kwade opzet bij de opstelling van het persbericht: “De minister werpt deze suggestie verre van zich.”

De minister is het wel eens met de kritiek op die verkeerde zin: “Volgens de commissie [CTIVD, red] is in de desbetreffende zin te kort door de bocht – en daardoor onjuist – een aantal deelconclusies samengevat. De minister is het daarmee eens.”

 • Reacties

 • Ton Biesemaat | 04/04/08 om 16:49

  In de Argos-uitzending komt ook naar voren dat de A’damse politie documenten over Mohammed B. wil inzien, wordt door AIVD geweigerd. In de uitzending begrijpt niemand waarom.

  Naí¯ef lijkt me in de Argos-uitzending een uitspraak dat de AIVD zich altijd aan de spelregels houdt waarbinnen ze moet opereren. Dat is natuurlijk altijd wel te omzeilen. Zoals de politie ondanks een vroeger IRT-verbod toch weer IRT’tje aan het spelen is (zie daarvoor een Nova-uitzending). Waar een wil is een weg, vele wegen leiden naar Rome enzovoort.

  En herinnert u zich deze nog? (voor historisch geí¯nteresseerden)
  Theo van Gogh is genoemd naar de broer van zijn vader die als verzetsman op 8 maart 1945 door de Duitsers ter dood is gebracht.
  Deze Theo van Gogh senior was een naaste medewerker in het verzet van de arts Veeneklaas in het Wilhelminagasthuis, Veeneklaas zat in dezelfde verzetsgroep in het A’damse Wilhelminagasthuis als een opa van Edwin de Roy van Zuydewijn.
  Veeneklaas kende in 1944/1945 ook de ‘Endstra’ van die tijd Zwolsman.
  Na 1945 werd Veeneklaas samen met Prins Bernhard oprichter van het stay behind netwerk Gladio in Nederland.
  De vader van filmmaker/enfant terrible Theo van Gogh (junior dus) werd na de oorlog door de vader van thrillerschrijver Tomas Ross bij de BVD aangenomen.
  Een dag voordat Theo van Gogh op 2 november 2004 vermoord werd bracht ik op zijn website een artikel over De Roy van Zuydewijn en zijn vader naar buiten. De eerste twee bezoekers waren Ministerie van Defensie en United States Army.

  Hoogachtend,
  ex-stukjesschrijver website Theo van Gogh en het zijn Triviant-feitjes die niet aan elkaar te koppelen zijn. Een leuke thriller zou er wel mee te maken zijn.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen