Kuijpers vs. Kucharek (5): 

Kleintje Muurkrant verliest geding

Eerst schietenRechter oordeelt 45.000 euro aan dwangsommen van advocatenduo Kuijpers/Harff terecht, wegens het onvoldoende nakomen rectificatievonnis.

De uitgever van Kleintje Muurkrant, Stichting De Stelling, poogde in kort geding te ontkomen aan verbeurdverklaring van dwangsommen ter hoogte van 285.500.

Tot bedrag kwamen de advocaten Douglas Harff en Eric Kuijpers op grond van een volgens hen niet nagekomen vonnis met eisen tot rechtzetting van twee publicaties in Kleintje Muurkrant en op de site.

Voorzieningenrechter J.F.M. Strijbos van de rechtbank Den Bosch komt daar gedeeltelijk aan tegemoet. Hij beperkt het bedrag tot 45.000 euro en verbiedt Kuijpers boven dit bedrag uit te gaan op straffe van een dwangsom. Kuijpers/Harff hebben geen misbruik gemaakt van hun bevoegdheid om dwangsommen verbeurd te verklaren.

Volgens de rechter heeft Kleintje Muurkant niet genoeg gedaan om het eerdere vonnis uit te voeren, op ondermeer de volgende punten:

 • Aan Kuijpers/Harff niet de e-mails van hun bron Kucharek verstrekt;
 • Niet voldoende gedaan om de overname van artikelen door Matt Hoorn (Witheet en Rapidfire.nl) ongedaan te maken;
 • De rechter wel gelooft dat De Stelling bij een aantal zoekdiensten waaronder Google heeft verzocht om de gewraakte artikelen te verwijderen, maar dat niet gelooft voor AltaVista;
 • De Stelling heeft in een bedelbrief geschreven “de twee advocaten roken bloed (en euro’s)”. In feite is dit een commentaar op het eerdere vonnis en dat had de rechter verboden. Deze zinsnede vindt de rechter ‘diffamerend en kwetsend’.

Vooral die laatste uiting wordt Kleintje Muurkrant zwaar aangerekend. De beslaglegging bij De Stelling en Kleintje Muurkrant en bestuurder Paul van Velsen kunnen gehandhaafd blijven. Met de huidige financií«n (vrijwel geen geld) betekent dit het einde van De Stelling en Kleintje Muurkrant.

 • Reacties

 • Demuxy | 01/03/08 om 11:04

  Uit kopieí«n van stukken, in bezit van een Amsterdamse journalist, blijkt dat de artikelen die de vrienden van Matt Hoorn hebben gepubliceerd afkomstig zouden zijn van mr.Kuijpers c.s. Wat grote vraagtekens oproept—als dat waar zou zijn. Is zoiets uitlokking van de rechtbank of..? Of is dit weer iets anders?
  Opmerkelijk overigens dat de advocaat van de stelling van deze stukken geen gewag heeft gemaakt tijdens de rechtzaak (of doet hij dat in het hoger beroep). Het is nauwelijks meer duidelijk in deze zaak wie de waarheid vertelt, maar wel dat de Rechtbank een Tijl Uilenspiegel de prijs laat betalen voor zijn ‘Frechheit.’

 • De Vrienden van Matt | 01/03/08 om 17:21

  @Demuxy:
  Je lijkt Matt Hoorn wel. Anoniem anderen belasteren zonder bewijzen is namelijk zijn specialiteit. Wij hebben in de zaak De Stelling vs Kuijpers en Harff zowel informatie van De Stelling als van mr. Harff en mr. Kuijpers gevraagd en gekregen zoals dat journalistiek gebruikelijk is. Ook Leugens.nl komt zo aan zijn informatie. Wat dat met uitlokking van de rechtbank te maken heeft is ons dus een raadsel en slaat volledig de plank mis. Zeker omdat wij duidelijk aangegeven hebben GEEN partij te zijn in de zaak De Stelling vs Kuijpers en Harff. Ons doel is de praktijken van oplichter Matt Hoorn van web-log Witheet.com aan de kaak te stellen. Meer niet. Houdt die onzinverhalen dus maar voor je Demuxy.

 • Demuxy | 01/03/08 om 19:48

  Lezen is een kunst. Er staat: ‘als dat waar zou zijn?’ Laat onverlet dat zulke kopieí«n circuleren, aan de hand waarvan overigens niet is vast te stellen wie of waar ze vandaan komen. Daar kun je je ogen over laten gaan, maar ik kan daar geen forensisch onderzoek op loslaten.
  Overigens geeft de vergelijking met Matt Horn al aan wat voor manieren de vrienden van Matt Horn hebben. Uit het vonnis van de rechtbank blijkt dat de veroordeling van de rechter zich baseert op het opduiken van smaad van Rapidfire op andere websites. Er was een keten van citaten en onjuiste informaties, in gang gezet door journalisten en niet alleen bij de veroordeelde Stelling. Ergens is het fout gegaan. Te beginnen bij Kucharek, zegt de rechtbank, maar daarna zijn er toch wel meer steken gevallen. Ik ben geen vriend van Matt Horn maar ook niet van de website ‘vrienden van Matt Horn’ die gewoon aan mobbing doen. In een rechtstaat komen veroordelingen toe aan de rechtbank. Dat aan de kaak stellen van oplichterpraktijken heeft soms wel iets van een jachtpartij. Een aangifte lijkt me een gepaster actie tegen Matt Horn cs. Als ik een oplichter tegenkomen ga ik naar de politie en doe ik aangifte.

 • Demuxy | 01/03/08 om 21:52

  Aanvullend: Interessat in deze zaak is niet een website als de vrienden van Matt die oplichters gangen nagaat. Er zijn verschillende websites die dat doen en een, internetoplichting.nl werkt nauw samen het OM en de politie. Nee, wat deze zaak zo bijzonder maakt is dat iemand zich diverse malen laat veroordelen voor smaad. Zo iemand is wellicht niet toerekeningsvatbaar, mag je denken, want waarom toch die verbetenheid? Het tweede is dat stichting de Stelling is veroordeeld vanwege de uitlatingen van een journalist die, uit de stukken zelf, herleidbaar is, namelijk een Jan P. Deze Jan P. is schijnbaar al driemaal de aanleiding geweest voor veroordelingen van de Stelling vanwege stukjes die hij heeft geschreven in de reeks actueeltjes, met name in de internetserie octopussy. De H., Melchers en de zaak Kuijpers vs. Kucharek lijken allen voortgekomen te zijn uit het schrijfwerk van Jan P. Het is op zijn minst opmerkelijk dat hij, hoewel aanwijsbaar, niet door de rechtbank is gehoord, noch gedagvaard of partij gemaakt. Dat wil dus zeggen dat schuld zo maar overdraagbaar is. Op een tweede partij? Is dus een uitgever schuldiger dan de schrijver van een stuk zelf? Dat lijkt me een pertinente rechtsfilosofische kwestie die om oplossing vraagt, nee DRINGT.

 • Vincent van Bohemen | 01/03/08 om 23:27

  Het is naar mijn mening veel opvallender dat de vrienden van Matt Horn beschikken over de e-mail tussen de advocaat en die Matt Horn. Zie: http://www.devriendenvanmatt.com/index.php/2008/02/29/web-log-pesten-is-de-bomb-deel-3/#more-139 Hoe komen ze hieraan? Hoe komen ze ook aan een kadasteruittreksel waarin de gegevens staan als opvrager Erik Kuijpers? Uit respect voor Peter O. zal ik maar niet verder uitweiden over de malafide praktijken van Kuijpers en Harff, welke binnen bepaalde gelederen meer dan bekend zijn. Misschien dat deze ”˜wittebordengajes’ net als na de veroordeling bij Kucharek ook de mensen van Kleintje Muurkrant ook sarcastisch voedselpakketjes toesturen. Dan nog de poster hier onder de noemer “vrienden van Matt” met zijn verwijt aan Demuxy dat deze anoniem mensen zou belasteren. Hoeveel boter kan je op je hoofd hebben als je iemand daarvan beschuldigd en zelf anoniem een hele site opzet om iemand een hak te zetten? Wie is “wij”? En hoezo journalistiek gebruikelijk? En is die Matt Horn veroordeeld als oplichter? Zoals Demuxy voorzichtig stelt lijken de “vrienden van Matt” een soort interne afrekening. De initiatiefnemer moet wel heel erg poepen voor iemand als Matt Horn om hem zo lafhartig en onzinnig aan te pakken. Naar mijn mening is die Matt Horn geen fris type, maar zoveel tijd en energie in zo’n iemand stoppen met gebreidelde onzin komt mij tenminste uiterst pathologisch over. Het zou me dan ook niets verbazen als Harff en Kuijpers hier een podium in zien. En dan tot slot. Een beetje zoekmachine helpt bij het uitzoeken dat Witheet en Stelling met elkaar samenwerken. Uit de site van de “vrienden van Matt” blijkt dat deze samenwerken met Harff en Kuijpers. Deze laatste hebben wat uit te leggen bij het spoedappel. Misschien dat de rechter dan wel zal oordelen dat de “vrienden van Matt” met Harff en Kuijpers een pact hebben gesloten.

 • Jeroen de Kreek | 02/03/08 om 11:12

  @ de Vrienden van Matt

  “Ons doel is de praktijken van oplichter Matt Hoorn van web-log Witheet.com aan de kaak te stellen. Meer niet.”

  Niet dat ik veel snap van deze zaak rond Kleintje Muurkrant. Maar ik weet wel dat de ‘vrienden van Matt’ een zeer vervelende club lieden is die mensen het leven zuur maken.

  Laffe honden die niet uitdurven komen voor hun identiteit, maar wel de naam van mensen te grabbel gooien. Defameren, zoals de rechter ergens zegt. Het heeft geen pas mensen in de omgeving van Matt Hoorn in een kwaad daglicht te stellen zoals de Vrienden van Matt doen, ook niet indien de praktijken van Matt Hoorn aan het licht gesteld zouden moeten worden. Tips die hen opweg helpen worden niet opgevolgd, en men blijft derden afzijken enkel en alleen opgrond van het feit dat ze contact hebben met Matt Hoorn.

  Het moet maar een keer gezegd worden: de Vrienden van Matt zijn annonieme laffaards. Bovendien plegen ze inbreuk op auteursrechten.

 • De Vrienden van Matt | 02/03/08 om 17:36

  @Demuxy:
  Er zijn vele aangiften gedaan tegen Matt Hoorn betreffende bedreiging, stalking, oplichting, fraude, smaad en laster. Er gebeurt alleen weinig mee en wat er gebeurt gaat zeer traag. In maart mag hij zich verantwoorden tegenover een Meervoudige Kamer in Dordrecht voor wat belastingfraude en valsheid in geschrifte. Dat is een zaak die al anderhalf jaar loopt. Het enige dat je tegen zo iemand kan doen is een civiele rechtszaak aanspannen maar dat kost veel geld voor de gemiddelde Nederlander. Op deze manier komt Matt Hoorn er jammer genoeg mee weg. Voor meer discussie hierover kan je een comment op onze website plaatsen of ons mailen.

  @Vincent van Bohemen
  Wij belasteren Matt Hoorn niet maar tonen met feiten aan dat hij de boel belazert. Dat wij dat anoniem doen komt omdat Matt Hoorn zijn tegenstanders inclusief familie, vrienden, werkgevers en klanten bedreigt, stalkt, belastert en hun adresgegevens op het Internet zet. Ook dit hebben wij met feiten aangetoond.

  Matt Hoorn is n.a.v. een uitgebreid onderzoek onder gedupeerden in 2006 door Panorama ontmaskerd als oplichter. Hij heeft geen rechtszaak aangespannen tegen Panorama terwijl hij hier wel mee gedreigd heeft. Dat zegt genoeg.

  Je bent overigens niet goed geí¯nformeerd. Het Emerce artikel over Witheet klopt niet. Witheet en Stelling werken NIET samen. Matt Hoorn jat vele artikelen van Stelling, plaatst ze zonder bronvermelding op Witheet.com of Rapidfire.nl en zet er daarna een cc-licentie onder. Doordat hij Octopussy 321 en 322 ook had gejat zonder medeweten van Stelling bracht hij Stelling extra in de problemen. Hij bracht Stelling nog meer in de problemen door een sommatie te sturen aan de advocaten en een artikel te plaatsen op Witheet.com met een verwijzing naar de dagvaarding van stelling. Hierin stonden ook de namen en adressen van beide advocaten. Ondanks meerdere verzoeken van Stelling haalde hij het artikel niet weg.

  De Vrienden van Matt hebben Stelling juist proberen te helpen door mr. Kuijpers en mr Harff te informeren over de kopieerpraktijken van Matt Hoorn om zodoende Stelling niet aansprakelijk te laten stellen voor de publicaties op Rapidfire. Wij vonden namelijk niet dat dat Stelling aan te rekenen was. Er is dus ironisch genoeg een betere samenwerking tussen Stelling en De Vrienden van Matt dan tussen Stelling en Witheet. Wij zijn dan ook geen partij in de zaak tussen Stelling en Kuijpers en Harff, hoe graag sommige lieden ons ook zwart proberen te maken.

  @Jeroen de Kreek
  Voor Jeroen zijn we inderdaad een vervelende club lieden. Eerst hebben we aangetoond dat Matt Hoorn zonder een geldig bewijs van juristendom te tonen, lid kon worden van Lawyers.nl van Jeroen de Kreek terwijl op de website van Lawyers.nl staat te lezen dat dat een vereiste is. Na vier maanden is Matt Hoorn nog steeds niet geroyeerd door Jeroen de Kreek ondanks dat Matt Hoorn zijn diploma kwijt is. Hierdoor kan Matt zich nog steeds als advocaat voordoen in het buitenland dankzij Jeroen de Kreek en in deze hoedanigheid onze hosting provider bedreigen. Jeroen de Kreek helpt Matt Hoorn dus actief met zijn malafide praktijken.

  Ook hebben we aangetoond dat de bezoekersaantallen van de artikelen van Jeroen worden gemanipuleerd en dat niet 4000 maar hooguit 100 personen zijn artikelen lezen.

  Verder hebben we een embedded foto van Jeroen de Kreek op onze website staan. Jeroen denkt nog steeds dat dat niet mag. Wij denken dat in zijn geval het publicatierecht belangrijker wordt geacht dan het auteursrecht. Een presidentskandidaat die akkoord is gegaan met de gebruikersvoorwaarden van Hyves moet zich nu eenmaal meer laten welgevallen dan andere burgers.

  Kortom, wij zijn voor sommigen inderdaad een stel nare lieden. Wij zijn alleen geen partij in deze zaak. De opmerkingen van Demuxy over de betrokkenheid van Jan P. zijn vele malen interessanter en relevanter.

 • Jeroen de Kreek | 02/03/08 om 21:28

  @ de vrienden van Matt Hoorn.

  Fijn dat jullie openhartig zijn over jullie gedrag. Heb aangegeven dat als jullie aantonen dat Hoorn geen jurist is hij geroyeerd wordt van lawyers.nl. Mijn aanwijzingen om hieromtrent tot bewijs te komen weigeren jullie op te volgen, zodat jullie zelf schuld hebben aan het feit dat Hoorn zijn vermeende malifide praktijken via lawyers.nl voort zetten kan. Duidelijk zo?

 • joke | 02/03/08 om 22:13

  Hmm Harff, Jungle bar in Rotterdam
  21 -11 – 1981.
  fffe zoeken

 • Meelezer | 02/03/08 om 23:15

  Is “Lafaard” trouwens niet met een F? Het lijkt er op dat De kreek heeft niet alleen de zelfde psychiatrische stoornis als Matt heeft, maar dat hij ook gebruik maakt van hetzelfde vocabulair. Best slordig, je gaat je bijna afvragen of hij wel een aan een universitaire instelling is onderlegt.

 • Gerard | 20/03/08 om 15:14

  In belang van de rechtstaat heb ik mijn schokkende onderzoek gestart, alles onder gehoudenheid tot bewijs mijn stellingen te bewijzen middels alle middelen Rechtens waaronder correspondentie en getuigen tevens bereid onder ede een leugen detectortest te volgen. Op 26 februari dus 1 DAG na misdadige vonis rechtbank den Bosch tegen de Stelling van 45000 euro dwangsommen Kuijpers en Harff is grote drugsbaron Richard van Aalst met zijn lijfwacht op klaarlichte dag binnengegaan in kantoor van advocaat mr. H.F.C. Kuijpers in Leiden. Bewijs van maffiapraktijken en intenationale drugshandel !!! Zie bewijs http://www.stelling.nl Bandstoten tegen Desi (6), (8), (12). Met ontzetting nam ik kennis van deze FEITEN, die noch door Van Aalst zijn ontkend of aangevochten.
  Ik bijna doodgeporcedeerd door rechtsmisbruik nu voor zware hartoperatie bereid te sterven voor de Rechtvaardigheid. Lang leve de constitutionele rechtstaat !

  G.H. Kucharek
  Directeur Strategos BV
  Ps. Audentes Deus iuvat

 • Kucharek | 01/04/08 om 19:51

  Geachte admin,
  Hierbij protesteer ik tegen de artikel van “Gerard” die
  mijn naam vals lastert, ik verzoek u het IP adres naar
  mij toe te zenden om maatregelen te treffen.

  M.vr. groet

  G.H. Kucharek

 • Jan Best | 01/10/18 om 06:26

  Geachte redactie van Leugens.nl,

  N.a v. uw samenvatting van de veroordeling van Kleintje Muurkrants stichting Stelling in 2008 “Rechter oordeelt 45.000 euro aan dwangsommen van advocatenduo Kuijpers/Harff terecht, wegens het onvoldoende nakomen rectificatievonnis” mijn volgende vraag: Kleintje Muurkrants inzender/redacteur (onduidelijke status) Joop Wassenaar alias JoopFinland te Den Bosch publiceert continu in Kleintje Muurkrant smaadseries (Uitgeverij Suspect, 16 afl., De Groene Amsterdammer, 2 afl.), verwijzingen naar het smaadboek Aspecten van Aspekt en smaadstukjes over achtereenvolgens directeur van Uitgeverij Aspekt Perry Pierik, Wijnand Pierik, Wijnand Libbenga, Jan Best, Jean Thomassen, Ine Veen, Sid Lukkassen, Tom Zwitser, Wierd Duk, Bram Peper, Femke Halsema, wijlen Bob Smalhout etc. met als strekking dat zij nazi’s zijn resp. waren.
  Tot nu toe heeft alleen Perry Pierik aan derden (de directie van drukkerij Be Ink te Hoofddorp en de redactie van stadsblad Den Bosch in ‘s-Hertogenbosch) laten weten tegen deze door de politie van Baarn geregistreerde terrorist te zullen gaan procederen (Perry Pierik, Jan Best en wie al niet meer ontvangen als vermeende nazi’s ook regelmatig dreigmails van Wassenaar met een aankondiging dat aan hen in hun woonplaats door zijn knokploeg een bezoek wordt gebracht met de implicatie dat zij in elkaar geslagen worden en hun woning in brand wordt gestoken).
  De vraag doet zich evenwel voor of Stichting Stelling voor de publikaties in Kleintje Muurkrant niet aansprakelijk moet worden gesteld en juridisch vervolgd moet worden aangezien immers de redactie van dit internetblad de desbetreffende braaksels van Wassenaar in de openbaarheid brengt. Graag uw reactie.

  Hoogachtend,
  Dr. Jan G.P. Best

 • Peter Olsthoorn | 22/10/18 om 12:20

  Dit is, helaas voor u, geen juridische vraagbaak. Maar dat weet u natuurlijk wel, u wilde even u gal kwijt over betreffend persoon. Overigens: als wij meldingen krijgen over smadelijke uitingen zonder onderbouwing, zullen wij de post verwijderen en het IP-adres aan de politie geven. We kunnen niet instaan voor ongefundeerde beschuldigingen.

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen