Belangrijk vonnis voor weblogs 

Micha Kat wint vanNRC Handelsblad

Provocerend en ongenuanceerd, maar niet onrechtmatig

Gelezen: Vonnis voorzieningenrechter Amsterdam

Wat vooraf ging: NRC Handelsblad ziet na jaren van verbeten zwijgen een kans om belager Micha Kat te dagen. Alle links hierover staan op een rij. Hij heeft redacteur Wim Kí¶hler (foto) niet enkel hard aangepakt om een omvangrijk leugenachtig artikel over het nieuwe medicijn Rimonabant. Maar hem ook grof beledigd. Dat is onrechtmatig, vindt NRC.

Rechter Marion Poelmann denkt er anders over. Ze vindt dat het wijzigen van de – volgens haar wel onrechtmatige – termen ‘dr Mengele’ (cv), ‘crimineel’ en ‘criminele handelswijze’ in respectievelijk ‘crimineel’, ‘kwakzalverige handelswijze’ en ‘Jack Kervorkian’ (cv) resulteert in een niet onrechtmatige aantijging.

Het ging, zoals vaak in dit soort kwesties, om het spanningsveld tussen smaad en vrije meningsuiting: Het belang van Kat ‘om zich in het openbaar kritisch, informerend, opinií«rend, of waarschuwend’ te uiten om misstanden aan de kaak te stellen versus de reputatie NRC als krant en Kí¶hler als wetenschapsjournalist.

Poelmann beziet het in context: “Voor de gemiddelde lezer zal duidelijk zijn dat deze vergelijking niet letterlijk genomen kan worden. Kevorkian is, voor zover bekend bij het publiek, immers veroordeeld voor het veelvuldig hulp verlenen bij zelfdoding, hetgeen iets anders is dan het schrijven van een artikel over een pil. Dit laat onverlet dat de vergelijking ongenuanceerd en wellicht smakeloos kan worden genoemd, maar gezien de context en de strekking van het artikel van Kat, is dit onvoldoende om te spreken van onrechtmatigheid.”

Dit geldt ook voor de beledigingen ‘kwakzalver’ en de opmerking Kí¶hler zijn leven lang te achtervolgen tot hij de hand aan zichzelf slaat. Ze zijn niet onrechtmatig. Poelmann: “De passages zijn dermate provocerend geschreven dat de gemiddelde lezer van de website van Kat zal begrijpen dat deze beschuldigingen niet letterlijk moeten worden opgevat en niet serieus genomen kunnen worden.”

Kat betitelde zijn stuk als ‘schotschrift’ en zei ook dat er op internet andere normen gelden. Een fraaie afweging daarop van mevrouw Poelmann: “Uitgangspunt bij de beoordeling is dat ook uitingen die als een waardeoordeel of een schotschrift moeten worden beschouwd onrechtmatig kunnen zijn, indien hierin feitelijke beschuldigingen worden geuit, waaraan elke feitelijke basis ontbreekt. Daarnaast kan het wel zo zijn dat op internet over het algemeen een grover taalgebruik wordt toegepast, maar dat brengt niet mee dat daarom iedere vorm van excessief taalgebruik en ongefundeerde beschuldigingen zijn toegestaan.”

Dat eerdere versies van het artikel met de oorspronkelijke termen nog elders op internet circuleren kon NRC onvoldoende hard maken.

Ondertussen had Kat nog aangeboden verdere wijzigingen te willen aanbrengen indien de hoofdredactie van NRC in een verklaring afstand zou nemen van de artikelen van Wim Kí¶hler over Rimonabant.

Kat verweet NRC niet over de zaak te durven schrijven. Maar de krant publiceerde gisteren keurig een bericht onder de kop ‘Micha Kat wint geding van NRC’. De naam Wim Kí¶hler ontbreekt in het stuk, evenals de omvang van het gewraakte artikel alsmede de term ‘NRC Ombudsman’.

Micha Kat stopt overigens als NRC Ombudsman. Wat resteert is het archief op Theovangogh.nl en NRCombudsman.nl.

  • Reacties

  • Marcel | 23/02/08 om 12:21

    Wie werpt zich om als zelfbenoemd NRC Ombudsman?

  • Ko van Dijk | 23/02/08 om 15:41

    Marion Poelman krijgt een lintje. Was dit niet dezelfde rechter die door een bekend strafpleiter Abject en Infaam werd genoemd? Die befjesdrager rijdt tegenwoordig in een oude Fiat 500. Ik houd mijn hart vast voor het lot van Wim Kí¶hler :-)

  • naam | 28/02/08 om 13:45

    leuk he

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen