Kuijpers vs. Kucharek (4): 

Zaak Kleintje Muurkrant tegen dwangsommen

Eerst schieten‘Filmopnamen gemaakt van medewerkers en sympathisanten.’

Wat voorafging: Kleintje Muurkrant is veroordeeld tot een forse rectificatie en boete na niet gefundeerde zware beschuldigingen aan het adres van het advocatenduo Kuijpers en Harff. En recent volgde er een kort geding van Kuijpers/Harff met als doel Kucharek te laten opsluiten en het zwijgen op te leggen.

Dit deel gaat weer over Kleintje Muurkrant. Uitgever De Stelling spande in Den Bosch een kort geding aan om de beslaglegging door Kijpers/Harff te voorkomen. Bestuurders Gerardus Johannes Antonius Maria van Beijnum en Paulus Maria van Velzen met aan hun zijde Marten Jeths van Tomlow Advocaten in utrecht tegen eerder genoemde advocaat Kuijpers bijgestaan door Harff.

Kleintje Muurkrant heeft, blijkens de pleitnotitie, vele acties ondernomen, om te rectificeren en publicaties en overnames van gewraakte artikelen elders ongedaan te maken. Nog na de laatste link die Leugens.nl bood naar gekopieerde publicaties heeft De Stelling daar direct tegen opgetreden

Volgens Kuijpers/Harff was dat onvoldoende. Ook de inzameling van geld om de boete en proceskosten a 12.000 euro te kunnen betalen was volgens het advocatenduo in strijd met het vonnis daar dit verbood om commentaar te leveren bij de rectificatie.

Tot en met 14 december 2007 was er volgens Kuijpers/Harff wegens het niet nakomen van het vonnis al voor 155.500 euro aan dwangsommen verbeurd, op het moment van kort geding 285.500 euro. Dat moet De Stelling betalen. Er is onder meer beslag gelegd op de AOW-uitkering van Van Velsen, en op de girorekening van De Stelling. Maar er viel weinig te halen.

Kuijpers/Harff spraken in hun pleitnota van een ‘verderfelijke en verwerpelijke mentaliteit’ en ‘rioolmentaliteit’ van de redacteuren van Kleintje Muurkrant. Ze beweerden immers eerder dat ze vooral over ‘boeven’ schrijven. En het gaat hen volgens de advocaten vooral om ‘laster, vuilspuiterij en internetterreur’.

Kleintje Muurkrant heeft, zeggen de advocaten in publicatie voor de inzameling weer beledigingen geschreven zoals over ‘lieden die met duurbetaalde advocaten de vrijheid van meningsuiting bedreigen’.

Volgens Gertjan van Beijnum dook er vóór de zitting plotseling een persoon op die hem en zijn collega’s en meegekomen medestanders naar de rechtbank begon te filmen. Later had deze, zegt Van Beijnum, in een etablissement persoonlijk contact met het advocatenduo.

We vroegen Kuijpers in wederhoor: In een recente rechtszaak in Den Bosch tegen De Stelling heeft u uw tegenstanders laten filmen. Wat was de reden daarvoor?

Kuijpers in een eerste antwoord: “Met “tegenstanders” bedoelt u eisers in het executiekortgeding op 04-02-2007 15:30 te ‘s-Hertogenbosch? Anders dan u stelt, heb ik hen niet laten filmen.”

Daarop onze vraag: Tenminste één van de filmers is na afloop van de zitting in uw gezelschap gezien in een etablissement. Is dit onjuist geobserveerd?

“In het etablissement waar u op doelt, voegde zich op een gegeven moment een bezoeker in aanwezigheid van mij en mr. Harff en hebben wij een tafel gedeeld tijdens het nuttigen van consumpties. Ik kan ontkennen noch bevestigen of door die persoon filmopnamen zijn gemaakt als waar u kennelijk op doelt.”

Mr. Kuijpers heeft ook Leugens.nl inmiddels een aantal malen gedreigd met rechtszaken, wat bij de redactie wordt ervaren als zware intimidatie daar dit nog niet eerder gedurende 30 jaar journalistieke praktijk is voorgekomen. Zoals duidelijk moge zijn streeft Leugens.nl afgewogen berichtgeving na met citaten uit juridische stukken en bij beweringen daarbuiten toepassing van wederhoor.

Leugens.nl gaat ervan uit dat lezers in staat zijn om zelf de beschreven uitingen en handelingen te beoordelen. Onder de artikelen staat het eenieder inclusief betrokkenen vrij om, binnen de grenzen van de wet, te reageren. Ook is er bij betrokken partijen een redactieadres bekend om rechtzetting te vragen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen