Kuijpers vs. Kucharek (4): 

Zaak Kleintje Muurkrant tegen dwangsommen

Eerst schieten‘Filmopnamen gemaakt van medewerkers en sympathisanten.’

Wat voorafging: Kleintje Muurkrant is veroordeeld tot een forse rectificatie en boete na niet gefundeerde zware beschuldigingen aan het adres van het advocatenduo Kuijpers en Harff. En recent volgde er een kort geding van Kuijpers/Harff met als doel Kucharek te laten opsluiten en het zwijgen op te leggen.

Dit deel gaat weer over Kleintje Muurkrant. Uitgever De Stelling spande in Den Bosch een kort geding aan om de beslaglegging door Kijpers/Harff te voorkomen. Bestuurders Gerardus Johannes Antonius Maria van Beijnum en Paulus Maria van Velzen met aan hun zijde Marten Jeths van Tomlow Advocaten in utrecht tegen eerder genoemde advocaat Kuijpers bijgestaan door Harff.

Kleintje Muurkrant heeft, blijkens de pleitnotitie, vele acties ondernomen, om te rectificeren en publicaties en overnames van gewraakte artikelen elders ongedaan te maken. Nog na de laatste link die Leugens.nl bood naar gekopieerde publicaties heeft De Stelling daar direct tegen opgetreden

Volgens Kuijpers/Harff was dat onvoldoende. Ook de inzameling van geld om de boete en proceskosten a 12.000 euro te kunnen betalen was volgens het advocatenduo in strijd met het vonnis daar dit verbood om commentaar te leveren bij de rectificatie.

Tot en met 14 december 2007 was er volgens Kuijpers/Harff wegens het niet nakomen van het vonnis al voor 155.500 euro aan dwangsommen verbeurd, op het moment van kort geding 285.500 euro. Dat moet De Stelling betalen. Er is onder meer beslag gelegd op de AOW-uitkering van Van Velsen, en op de girorekening van De Stelling. Maar er viel weinig te halen.

Kuijpers/Harff spraken in hun pleitnota van een ‘verderfelijke en verwerpelijke mentaliteit’ en ‘rioolmentaliteit’ van de redacteuren van Kleintje Muurkrant. Ze beweerden immers eerder dat ze vooral over ‘boeven’ schrijven. En het gaat hen volgens de advocaten vooral om ‘laster, vuilspuiterij en internetterreur’.

Kleintje Muurkrant heeft, zeggen de advocaten in publicatie voor de inzameling weer beledigingen geschreven zoals over ‘lieden die met duurbetaalde advocaten de vrijheid van meningsuiting bedreigen’.

Volgens Gertjan van Beijnum dook er vóór de zitting plotseling een persoon op die hem en zijn collega’s en meegekomen medestanders naar de rechtbank begon te filmen. Later had deze, zegt Van Beijnum, in een etablissement persoonlijk contact met het advocatenduo.

We vroegen Kuijpers in wederhoor: In een recente rechtszaak in Den Bosch tegen De Stelling heeft u uw tegenstanders laten filmen. Wat was de reden daarvoor?

Kuijpers in een eerste antwoord: “Met “tegenstanders” bedoelt u eisers in het executiekortgeding op 04-02-2007 15:30 te ‘s-Hertogenbosch? Anders dan u stelt, heb ik hen niet laten filmen.”

Daarop onze vraag: Tenminste één van de filmers is na afloop van de zitting in uw gezelschap gezien in een etablissement. Is dit onjuist geobserveerd?

“In het etablissement waar u op doelt, voegde zich op een gegeven moment een bezoeker in aanwezigheid van mij en mr. Harff en hebben wij een tafel gedeeld tijdens het nuttigen van consumpties. Ik kan ontkennen noch bevestigen of door die persoon filmopnamen zijn gemaakt als waar u kennelijk op doelt.”

Mr. Kuijpers heeft ook Leugens.nl inmiddels een aantal malen gedreigd met rechtszaken, wat bij de redactie wordt ervaren als zware intimidatie daar dit nog niet eerder gedurende 30 jaar journalistieke praktijk is voorgekomen. Zoals duidelijk moge zijn streeft Leugens.nl afgewogen berichtgeving na met citaten uit juridische stukken en bij beweringen daarbuiten toepassing van wederhoor.

Leugens.nl gaat ervan uit dat lezers in staat zijn om zelf de beschreven uitingen en handelingen te beoordelen. Onder de artikelen staat het eenieder inclusief betrokkenen vrij om, binnen de grenzen van de wet, te reageren. Ook is er bij betrokken partijen een redactieadres bekend om rechtzetting te vragen.

 • Reacties

 • Pieter Singelier | 21/02/08 om 17:18

  Dit is een onjuiste voorstelling van zaken door mr.Kuijpers. Ik heb hem na de zitting aangesproken op het filmen door de persoon aan zijn tafel en erop gewezen, die door hem als bekende werd begroet. Ik zei hem dat dit niet betamelijk was voor een jurist. Mr.Kuijpers ontplofte en wilde duidelijk ruzie gaan maken. Het leek even of een handgemeen zich zou ontwikkelen Mr.Kuijpers gedroeg zich op het hysterische af.. Deze situatie ontnam mij de gelegenheid te wijzen op het vonnis van de Hoge Raad in zake de Nieuwe Revu, dat het vonnis vernietigde van de Rechtbank van Amsterdam 1996 (Wastelandparty) en het recht beperkte om zonder voorafgaande toestemming gemaakte foto’s op enigerlei wijze te publiceren. Mr.kuijpers is dus gewaarschuwd en het is zeker niet in zijn belang die foto’s te gaan publiceren want dat levert hem onverwijld een rechtzaak op.

 • joke | 22/02/08 om 18:59

  Deze advocaat is een schande voor onze beroepsgroep, dit kan echt niet de toga symboliseert respect voor de rechtstaat om
  gewapend dit te misbruiken met de tekst,eerst schieten – dan praten is in contradictie waar wij voor staan.
  Advies is om direct aangifte te doen wegens beeldschennis en een klacht in te dienen bij de deken van de orde van advocaten, in ommisie tegen de tweede advocaat.

  ADVOCAAT

 • an | 23/02/08 om 12:48

  Op het internet staan opmerkelijke zaken
  over deze twee advocaten.(googlen).
  oami.europa.eu/pdf/design/cdcourts/starform-Timeout%20_stickers_I.E.pdf – Similar pages

  http://www.cbf.nl/Jaarverslagen/1099/MS_Fonds_St_Nationaal_Jaarverslag_met_verkorte_jaarrekening_2006.html – Similar pages

  http://www.jongbloedonline.nl/zoeken/public/uitspraak.php?uitspraakID=28823&ljn=AI1439

  http://www.stelling.nl/kleintje/

 • Waarheid.nl | 28/02/08 om 18:01

  “Mr. Kuijpers heeft ook Leugens.nl inmiddels een aantal malen gedreigd met rechtszaken, wat bij de redactie wordt ervaren als zware intimidatie daar dit nog niet eerder gedurende 30 jaar journalistieke praktijk is voorgekomen.”

  Ik durf te wedden dat Leugens.nl hierover liegt. Zo niet, kom dan maar met die concrete bewijzen meneer Olsthoorn. Laat de mailtjes maar zien. Wie een grote mond heeft moet het ook waarmaken of zijn woorden terugnemen.

 • Demuxy | 29/02/08 om 10:49

  Waarheid.nl is een website met slechts ‘n enkele slogan: ‘In Nederland kun je met valse naam en geboortedatum een paspoort krijgen, en nadat dit duidelijk wordt, ook nog behouden!’
  Adres onbekend. Geen links, geen contact etcetera. Wat de relatie is tussen deze kreet (tegen Hirsi Ali), mr. Kuijpers en de waarheid blijft volstrekt onduidelijk voor de lezers. One issue of toch meer.. ?

 • Waarheid.nl | 29/02/08 om 17:02

  @Demuxy:
  Het is best moeilijk om enige ironie te herkennen in het pseudoniem waarheid.nl op een website als leugens.nl. Ik heb niets met waarheid.nl te maken. Wat blijft staan is mijn uitspraak dat meneer Olsthoorn liegt over de dreigementen van mr. Kuijpers. Het feit dat de heer Olsthoorn niet gereageerd heeft op mijn stelling (kijk uit, dit is weer een woordspeling) zegt genoeg.

 • hemelsblauw | 29/02/08 om 17:22

  Citaat: “Het feit dat de heer Olsthoorn niet gereageerd heeft op mijn stelling (kijk uit, dit is weer een woordspeling) zegt genoeg.” O ja? Weer zo’n suggestieve, multi-interpretabele en tegelijk volstrekt nietszeggende opmerking van de pseudo-waarheid :-)
  Ik, op mijn beurt, durf te wedden dat de bijdragen van “Waarheid.nl” hier alle trekken hebben van wat gemeenlijk op het www een troll wordt genoemd. En daarom: Don’t feed the troll!

 • Onzin | 29/02/08 om 23:28

  Ik vind het heel goedkoop om iemand die ironische woordgrappen maakt voor Internet Troll uit te maken. Dat is juist de discussie omzeilen zonder argumenten aan te hoeven voeren.

  \’Waarheid.nl\’ heeft wel degelijk een punt. Er wordt namelijk geschreven dat mr. Kuijpers een aantal malen heeft gedreigd met rechtszaken, wat bij de redactie wordt ervaren als zware intimidatie daar dit nog niet eerder gedurende 30 jaar journalistieke praktijk is voorgekomen.

  Dat is een hele zware beschuldiging. Als er geen dreigementen zijn geuit door mr. Kuijpers dan is deze tekst pure laster jegens mr. Kuijpers. Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat de redactie van Leugens.nl op de stelling van \’Waarheid.nl\’ reageert.

 • hemelsblauw | 29/02/08 om 23:54

  Zoiets noemen ze selectieve paranoia, geloof ik. Maar ‘t kan ook een variant op het Kill The Messenger-syndroom zijn natuurlijk.
  Hoe dan ook, dit blijft: Onder de artikelen staat het eenieder inclusief betrokkenen vrij om, binnen de grenzen van de wet, te reageren. Ook is er bij betrokken partijen een redactieadres bekend om rechtzetting te vragen. Kom zeg! Iets teveel naar de Gouden Kooi gekeken zeker?
  Wat ik jammer vind, maar da’s van een andere orde, is dat de Nederlandse rechtspraak zo slecht ingesteld lijkt te zijn op mensen met een wat flamboyanter, temperamentvoller karakter dan de gemiddelde Hollandse calvinist op zondag. Die Kucharek, ergens vind ik het prachtig. Kunstenaar! Maar ja, toen Saddam Hussein “the Mother of all Wars” aankondigde begin jaren ’90 had je ze ook eens moeten horen in het westen: hij werd afgebrand om zoveel hoogmoedswaanzin. Terwijl de man niets anders deed dan zich van gangbare, bloemrijke taal van zijn cultuur bedienen. Een achterlijk land zijn we: toelaten dat sommige privé personen inderdaad kapot worden geprocedeerd, maar anderzijds wel miljoenen overheidsgeld steken in het verdedigen van GW’s recht op het maken van de productie die hij in z’n kop lijkt te hebben. Vanwege het recht op “vrijheid van meningsuiting” over de Islam.
  Dat gaat nog wat worden met al die hanige Nederlandse advocaten en de rechters hier als de instroom uit Polen, Hongarije, Roemenií«, Bulgarije eenmaal goed op gang is gekomen… Over een broodnodige cultuuromslag bij de rechterlijke macht gesproken.

 • Demuxy | 01/03/08 om 10:51

  Waarheid.nl is een geregistreerd domein en zich daarvan bedienen, al is het maar als vorm van ironie, is toch iets wat op identiteitsroof lijkt. Het probleem van identiteitsroof neemt hand over hand toe in onze digitale cultuur. Nee, ik zie daar de ironie niet van in, waarheid.nl.
  En Hemelsblauw: Kucharek is een aantal malen wegens smaad veroordeeld, dat is ook de achtergrond van het vonnis tegen de Stelling. Wie iets van het recht afweet en de uitspraken over smaad-processen kent, weet dat ook het ‘vertellen van de waarheid’ smadelijk kan zijn, als daarmee de grenzen van de privacy naar de zin van de rechtbank worden overschreden. Het geschil tussen mr.Kuijpers en Kucharek is inmiddels vanuit het niemandsland naar de sfeer van de gijzeling getild, dat blijkt tenminste uit de laatste berichtgeven. Of dat de samenleving dient is nog maar de vraag. De indruk van de verbetenheid waarmee Kucharek er alles aan doet om zijn kant van de zaak (de vouwdoos-affaire) te belichten doen niet alleen krampachtig aan, maar ook tragisch op zijn Grieks. Waarom achtervolgt de ene zakenpartner de andere zo en zet hij zijn hele bestaan op het spel? Wat heeft iemand verloren om zo ver te gaan, zichzelf te laten verpletteren door het systeem? Vragen die blijkbaar niemand wil stellen. Dat mr.Kruijpers er schijnbaar alles aan lijkt te doen om niet aardig gevonden te worden, blijkt uit het visitekaartje met zijn naam dat onder journalisten circuleert. Daarop staat: ‘eerst schieten—dan praten’. Als dat waar is dan moet de deken van advocaten daar maar eens met mr.Kuijpers over gaan praten, vind ik.
  Het pleidooi van Kuijpers collega mr. Douglas Arthur Harff in de recente zaak van mr.Kuijpers tegen de Stelling.nl leest ook niet als een fijnzinnige diatribe.
  Verruwing is tot in de rechtbank doorgedrongen.

 • Onzin | 01/03/08 om 13:25

  Hemelsblauw geeft toe geen argumenten te hebben en probeert weer de aandacht af te leiden van de stelling van waarheid.nl door mijn uitspraken af te doen als selectieve paranoia en andere onzin. Hemelsblauw verwart de openheid van het Internet met De Gouden Kooi, het zoveelste non-argument.

  Ook romantiseert Hemelsblauw de opmerking van Kucharek: “Nederland een kakkerlakkenland bewoond oor NSB-ers, die allemaal vier vlaggen in de kelder hebben.”. De heer Kucharek is niks meer dan een door meerdere rechters veroordeelde crimineel die meerdere personen (dus niet alleen mr. Kuijpers) heeft geterroriseerd met jarenlange verwensingen en doodsbedreigingen. Zelfs de Islam wordt er bijgehaald om het criminele gedrag van de heer Kucharek goed te praten maar vooral om de aandacht af te leiden dat Leugens.nl liegt over de dreigementen van mr. Kuijpers.

  Demuxy geeft toe geen gevoel voor humor te hebben wat al eerder opviel. Het visitekaartje van mr. Kuijpers dat onder journalisten circuleert komt van de heer Kucharek af en is enkel en alleen door hem verspreid onder journalisten om mr. Kuijpers te belasteren.

  De Stelling en Kleintje Muurkrant zijn door schade en schande wijs geworden dat laster en smaad niet mag. De opmerkingen in de comments hier zijn dan ook waarschijnlijk van gefrustreerde Stelling aanhangers.

  Ik vraag me af waar de reactie van Peter Olsthoorn blijft. Het lijkt er op dat Waarheid.nl gelijk heeft dat er geen dreigementen zijn en dat de heer Olsthoorn dit alleen schrijft om zijn “vriendjes” van Stelling.nl te helpen.

 • Waarheid.nl | 04/03/08 om 18:40

  @Demuxy:
  Dat je totaal geen gevoel voor humor hebt is tot daar aan toe. Dat je daarmee probeert mijn stelling ongedaan te maken is een teken van zwakte. Verder heb ik nog geen dreigement van Kuijpers gezien. Mijn stelling is hiermee bevestigd.

 • Vampire | 06/04/08 om 08:59

  Mwaw, waarom zou Leugens.nl dan de dreigementen ALS ze er zouden zijn, niet showen?, dat zou het er een stukje makkelijker opmaken :D Ik heb het artikel een paar keer doorgelezen, en Hemelsblauw, wat heeft in godsnaam GW’S en de Islam met zo’n arrogant persoontje als onze lieve Kucharek te maken? Ik krijg de link er niet helemaal tussen geldegd :o, maar dat kan aan mij liggen :P

 • el hombre | 15/05/08 om 21:05

  Wat werkt deze site traaaaaaaag.
  Ik hou het voor gezien….dus…daaaaaaag.

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen