Misleiding over onderwijs door politici en media 

Gerenommeerd onderzoek

Met zijn allen achter het Pisa-rapport aanhollen.

Het Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, veel over gezegd. Is er ook gelogen of bewust misleid? Dat staat niet in het rapport. Over de kosten in elk geval wel Vernieuwingen kostten 2,2 miljard euro meer dan was gezegd.

Maar dan in een interview in NRC met Jeroen Dijsselbloem, commissievoorzitter:

De ministers Van der Hoeven (CDA) [foto] Jo Ritzen (PvdA) zeiden altijd dat het goed ging met het onderwijs.

“Zij beriepen zich altijd op het internationale onderzoek Pisa, waarin Nederland goed presteerde. Maar wij vinden dat daaraan maar heel beperkt conclusies kunnen worden verbonden.”

Het publiek is misleid.

“Ja, bewindslieden hebben de internationale onderzoeken misbruikt. De signalen dat het de verkeerde kant op ging waren er.”

En Van Dijsselbloem in de Volkskrant specifiek over Pisa: “Neem het bekende Pisa-onderzoek: niet representatief en de vragen zijn mede ontworpen door het Cito. Die sluiten dus nauw aan bij het Nederlandse onderwijsprogramma. Dan kan het geen verbazing wekken dat Nederlandse leerlingen het relatief goed doen.”

Goed het Pisa-rapport dus. Dat is het Programme for International Student Assessment, onderdeel van de OECD. Dat is de economische onderzoeksclub van rijke landen in Parijs. Vrijwel alles wat deze gerenommeerde club zegt slikken we voor zoete koek.

Pisa produceert jaarlijks onderzoek over de staat van onderricht aan de kinderen in inmiddels bijna 60 landen. In december 2007 kwam het rapport over 2006. Niet alleen ministers bouwen erop.

Ook de media, zonder uitzondering. Zoals ook de journalist die Dijsselbloem zo scherp interviewt en hem de term ‘misleid’ ontlokt, op grond van dat Pisa-rapport. Nog op 25 januari 2008, in een artikel over achteruitgang van ons onderwijs. “Pisa is het meest gezaghebbende internationaal vergelijkende onderwijsonderzoek waaraan nu 57 landen meedoen.”

En waarom dan. Liefhebbers kunnen online de toegepaste methode halen uit een rapport uit 2000: 320 pagina’s lang. Eenvoudig is op te maken dat de Cito een dikke vinger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de voorwaarden. Verder: voer voor specialisten.

Op pagina 186 komt Nederland aan bod: de response was in 2000 te laag om valide resultaten over 2000 te kunnen publiceren. Dat veranderde in de jaren daarna.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen