Zeperd Justitie in zaak tegen motorclub 

Hells Angels om de dooie dood niet crimineel

Afluisteren van advocaten doet OM de das om.

“Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben geen misbruik gemaakt van de afgeluisterde gesprekken tussen Hells Angels en hun raadslieden. Het onderzoek is niet gestuurd door de telefoontaps.”

Tsja, dat kan officiere van justitie Guus Schram wel beweren, en ook:

Volgens Schram is door de gemaakte fout geen schade toegebracht aan een eerlijke procesbehandeling voor de verdachten en is er in de behandeling van de zaak evenmin ‘gestuurd’ met informatie uit die gesprekken.

Maar de rechtbank is duidelijk. De opname van 17 tapgesprekken in het strafdossier en totaal 168 taps van gesprekken van advocaten en hun klanten van de Hells Angels is te gortig. Stoppen die zaak.

Kortom, dankzij de blunder is dit voortaan een leugen: de Hells Angels in Amsterdam vormen een criminele organisatie die zich bezighoudt met wapens, drugs, mishandeling en bedreiging.

Het vonnis staat inmiddels online. Het geknoei is tot in redelijk details bescchreven: het gehannes met ordners en afgeluisterde gesprekke in een databank die vrij breed toegankelijk waren.

Vervolgens een vernietiging: “”¦dat de gesprekken uit de ordner met een kruisje waarschijnlijk eind 2006/begin 2007 zijn vernietigd. Het zou daarbij gaan om 128 vernietigde gesprekken. Hiervoor is geen schriftelijk bevel tot vernietiging afgegeven door de officier van justitie, noch is een proces-verbaal van vernietiging opgemaakt.”

En over de officier van Justitie die de waarheid niet sprak: “De voormalige zaaksofficier van justitie heeft aanvankelijk tijdens zijn eerste verhoor verklaard dat hij in het Acroniem-onderzoek meermalen gesprekken met geheimhouders heeft gezien en hiervoor vernietigingsbevelen heeft getekend. Na raadpleging van zijn persoonlijke aantekeningen heeft hij een proces-verbaal bevindingen opgesteld waarin hij meedeelt dat hij zich heeft vergist. De vernietigingsbevelen hadden betrekking op een ander onderzoek.”

En de klap met de moker voor het OM:

De geconstateerde ernstige, grootschalige en herhaaldelijke inbreuken op de regelgeving welke het verschoningsrecht moet waarborgen door het Openbaar Ministerie ondergraven het vertrouwen van de burger in dat wat hij in vertrouwen met een advocaat bespreekt ook geheim blijft”¦

Deze kwestie stijgt uit boven schending van de individuele rechtsbelangen van een verdachte in een concrete strafzaak en raakt het vertrouwen in de rechtspleging in zijn geheel. Gelet hierop acht de rechtbank de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging van de verdachten de enig passende sanctie.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen