Baas tuindersorganisatie ontsteekt in woede: 

Witheet om leugen met Hitler plus Stalin

VVD’er Aptroot moet ophouden met liegen. Maar Charlie weet van niks.


Brief aan Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid voor de VVD, van een organisatie voor tuinbouw: “”¦roep ik u …en de NVAF op te stoppen met het verspreiden van leugens over de product- en bedrijfschappen”¦

Mijn dringende oproep is dus om nu eens te stoppen met iedere verwijzing naar de oorlog, Adolf, NSB, Seyss-Inquart en wat dies meer zij”¦”

Pardon?

‘Productschap’ is één van de saaiste woorden in het Nederlands. Nog afgezien van de beschrijving. Maar anders wordt het met de beschuldiging dat ze is opgericht vanuit het nazisme.

Productschappen zijn lobby- en overlegorganen van bedrijven en werknemers, veelal in de land- en tuinbouw. Je hebt er elf in totaal. Ze heffen bij boeren, tuinders en handel rond de 250 miljoen euro per jaar, en herverdelen die pecunia. Vooral voor collectieve propaganda. De verplichte afdrachten zijn dus een doorn in het oog van veel agrarií«rs. Ze verzetten zich met de NVAF. Dat staat voor Nieuwe Vrije Agrarische Federatie. Opheffen die productschappen, vinden de vrijen.

Aan hun zijde treffen ze Charlie Aptroot, Tweede Kamerlid van de VVD, de man van Minderregels.nl. Hij sprak dinsdag voor de NVAF. Te Lottum, Dat ligt in Limburg. De sfeer zat er goed in. Weg met die heffingen. Want die worden barslacht besteed. Gelijk weg met die productschappen.

Productschap Tuinbouw is zo’n club. Brengt, bijvoorbeeld, de Nieuwsbrief Uien uit. De club was afgelopen zomer doelwit in de Bloemenkrant. Het artikel: op 19 juni 2007 luidde: ´NVAF geeft strijd tegen ‘Europa’s laatste dictatuur’ niet op’.

Daarbij stond een kader met als titel: “Verplichte heffing vrucht van WO II.”. Daarin staat dat de verplichte heffing voor boeren en tuinders is ingevoerd in 1941 door de Oostenrijkse nazi, rabiate antisemiet en baas in Nederland Arthur Seyss-Inquart. Dat ging via de ‘Nederlandsche Landstand’. Daar moesten alle agrariers lid van worden. Echter, massale sabotage volgde, vooral in het zuiden als gevolg van verzet van de katholieke geestelijkheid. Met de Landstand kwam het niet meer goed, mede als gevolg van fraude.

Het kader bij het artikel voor de Bloemenkrant was geschreven door Frank de Klerk. Hij suggereert een verband tussen de heffingen, productschappen en de nazi’s. Waarom? “Nee”, zegt hij desgevraagd, “dat doen anderen. Ik ben historicus en kreeg een tip over de heffingen en de Wereldoorlog. Daarop heb ik de episode van Lou de Jong samengevat.”

De chef van Bloemenkrant zegt dat hij dit publiceerde om discussie te ontlokken. Maar die bleef uit. In plaats daarvan begon de beschuldiging van de nazistische oorsprong rond te zingen in de boeren- en tuindersopstand tegen de productschappen.

Dan is er vandaag een brief van zes kantjes van doctorandus ingenieur Dirk Duijzer. Hij is voorzitter van het Productschap Tuinbouw.

En Dirk heeft het helemaal gehad met Charlie Aptroot en de NVAF. Ze liegen en insinueren dat ze er zwart van zien. En dat moet afgelopen zijn, en wel nu!

Gelijk heeft die Dirk, zeker met de nazi-beschuldiging. Omstandig legt hij uit hoe het zit. En dan: “De instelling van de heffingen van de product- en bedrijfschappen kan niet worden teruggevoerd op beslissingen van Seyss-Inquart en zijn trawanten. Iedere verwijzing naar de oorsprong van de product- en bedrijfschappen uit de oorlog is een misvatting en is vaak alleen bedoeld om verkeerde sentimenten op te wekken.”

De schappen staan notabene onder controle van het parlement. En daar zit Aptroot zelf in, voor de VVD. Dirk haalt nog één keer uit. Aptroot moet ophouden de NVAF te steunen die zijn schap ziet “”¦als een dictatuur, een stalinistische organisatie, diefstal bij daglicht, maffia-achtige organisaties, slavernij en slavenhandel en een corrumperende organisatie.”

En Aptroot? Die vindt de uitingen van Duijzer in de brief leugens, net als die in een eerder interview. Nooit heeft Aptroot of de NVAF de nazi’s of Stalin erbij gehaald. Excuses, die eist Aptroot van Duijzer. En anders moet minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken die doctorandus ingenieur Dirk voordragen voor ontslag.

 • Reacties

 • Ruud | 23/12/07 om 16:16

  Dit verhaal van de productschappen in vergelijking met o.a. de Landstand vanuit de Duitse periode bestaat al ruim zestig jaar. En als we terugdenken aan de zestiger jaren toen er een groot verzet was tegen het Landbouwschap dan slaat die vergelijking ook de plank niet zo ver mis.
  Terugkijkend op de razzia in Hollandse Veld in de koude winter van 1963, waarbij de gereformeerde burgemeester van Hoogeveen het toeliet dat drie boerengezinnen in de winterkou op straat werden gezet omdat ze principieel weigerden de contributie aan het Landbouwschap te betalen. De daarbij aanwezige politiemacht met karabijnen en traangas deden in dit gebied ook direct aan de oorlogsjaren denken en dat om een contributie van enkele honderden guldens. Onder aanvoering van Hendrik Koekkoek was er landelijk een grote afkeer tegen het Landbouwschap. Anno 2007 is er van het schap ook weinig meer over, al is de ambtenarij richting de agrarische wereld vast niet geringer als in de oorlogsjaren.

 • NVAF | 07/01/08 om 22:30

  De stichting Nieuwe Vrije Agrarische Federatie (NVAF) is verheugd te horen dat de heer Duijzer vertrekt bij Productschap Tuinbouw (PT). Zoals zij gisteren in haar Nieuwjaarsboodschap al analyseerde was hij door zijn oorlogsgebabbel niet langer handhaafbaar bij PT. Gedurende zijn carrií¨re bij LTO-Nederland heeft Duijzer laten zien niet als een bindend figuur op te kunnen treden wat bleek in de oprichting van allerlei afsplitsingen zoals onder andere in de varkenshouderij, de akkerbouw, de melkveehouderij en de glastuinbouw. Ook bij Productschap Tuinbouw is zijn nalatenschap in plaats van een samenwerking met de ongeorganiseerden (waar hij de kans toe had vanwege zijn schone lei na Van der Veen) juist de tegenovergestelde richting ingeslagen van polarisatie. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de No Cure- No Pay actie van de NVAF waar inmiddels al 600 bedrijven aan meedoen.

  Productschap Tuinbouw krijgt nu de kans om te laten zien dat democratisering haar ernst is door een voorzitter te laten kiezen door betalers van verplichte heffingen of door opnieuw een vriendje te benoemen. De verwachting is dat in 2008 nog een aantal voormannen met achterhaalde zienswijzen zullen aftreden.

  De NVAF wenst de heer Duijzer veel succes in zijn verdere carrií¨re.

  Clemens Fischer

  Voorzitter Stichting NVAF

  http://www.agrarischmanifest.nl

 • Max | 28/12/11 om 12:30

  Iedereen in Nederland leert op school dat de Verenigde Staten van Amerika onder leiding van Franklin D. Roosevelt en Harry Truman Nederland en Europa bevrijd hebben van het verschrikkelijke nazie regiem van Adolf Hitler. Wat echter nergens gedoceerd wordt is dat hetzelfde Amerika er in eerste instantie mede verantwoordelijk voor was dat Adolf Hitler überhaupt aan de macht kwam.Een van de belangrijke Amerikaanse mannen verantwoordelijk voor de opkomst van Adolf Hitler is Prescott Bush, de grootvader van de voormalig  president van de VS George Bush. Samen met staalmagnaat Fritz Thyssen heeft hij van Adolf Hitler de man gemaakt die van Europa een groot rijk moest maken. Stalin lijkt wel een puppy in vergelijking met de megalomane West-Europese imperialistische psychos. Wat met de honderd kolonies van de West-Europese rijkjes? Enkel een diep gestoorde, zwaar psychotische cultuur kan zoveel volkeren koloniseren en uitroeien. Miljoenen zijn er vermoord onder het koloniale juk.Wie vrede wil, moet het imperialisme verslaan.Elke Europeaan zou elke dag moeten bidden en de Sovjet bedanken voor het feit dat hij de nazi heeft vernietigd en hem heeft bevrijd.Zonder Stalin,spraken jullie nu waarschijnlijk Duits en bracht je elke morgen de Hitlergroet.

    

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen