Voorvaderen Beatrix waren best nobel 

‘Leugen regeert weer’

Majesteit beschuldigt schrijvers van eenzijdige selectieve weergave.


Gelezen: RTL, Telegraaf

Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren‘ luidt de titel van het boek met als ondertitel ‘ooggetuigen van de koningen van Nederland 1830-1890’. Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra schreven het.

Het gaat over de negentiende-eeuwse koningen Willem I, II en III. Willem I, vorst van 1815-1840, verrijkte zich op kosten van de Nederlandse samenleving met 30 miljoen gulden, even groot als de staatschuld. Willem II (1840-1849) botvierde ‘schandelijke en onnatuurlijke lusten’ (homoseksualiteit). Willem III (1849-1890) wilde de democratie te lijf.

Kortom, geen florissant beeld. En dat pikt koningin Beatrix niet volgens de Rijksvoorlichtingsdienst: “Bij hun schets van de koningen Willem I, II en III hebben de auteurs zeer selectief gebruik gemaakt van vooral die documenten uit het Koninklijk Huisarchief die een minder positief beeld van de hoofdpersonen kunnen oproepen.”

En: “Dat het gebruik van deze documenten door de koningin is toegestaan, wil niét zeggen dat zij de inhoud van het boek heeft geautoriseerd”¦

Toestemming voor het gebruik van deze documenten betekent ook niet dat de koningin van mening is dat het beeld zoals dat, ook in de publiciteit, door de auteurs is geschetst, recht doet aan de persoonlijkheden van de koningen en aan hun verdiensten voor ons land.

De schrijfsters toonden zich ‘verrast’ door de kritiek. Ze zijn inderdaad selectief te werk gegaan. Maar hun boek bevat geen leugens.

 • Reacties

 • P.M. Legene | 23/11/07 om 20:06

  Het siert de koningin aqnno 2007 dat zij stelling neemt tegen opvattingen waarmee zij het niet eens is.
  Welke opvattingen dat zijn en waarom zij het daar niet mee eens is, vermeldt Leugens.nl helaas niet.

 • Frans | 24/11/07 om 11:27

  Ach ja, dat herinnert me aan die onderzoekers die bij de Europese koningshuizen een DNA test wilden afnemen voor een royalty-kaart door de eeuwen heen. Nu was Willem III steriel door de syfilus, en toch had hij daarna nog de belangrijke opvolger verwekt bij Emma, rara hoe kan dat? De oranjes hebben als enige die DNA test geweigerd. Tot ze die test afnemen beschouw ik hun als de grootste uitkeringsfrauders uit de geschiedenis. Daar kunnen Willem I-III nog een puntje aan zuigen.

 • Ruud | 24/11/07 om 12:34

  Haha, op de rondleiding van Soestdijk krijg je toch echt te horen dat Willem III niet spoorde en een overspelige tiran was en net als enkele andere leden van zijn familie gewoon licht geschift. Nou en big deal. Gekken zijn overal, waarom ook niet bij een lid van het koningshuis?

 • hans de hertog | 24/11/07 om 13:43

  Het siert de koningin ……….. dat zij onderdanen die zich kritisch over de Oranjes uitlaten de mond tracht te snoeren ?

 • Bas | 28/11/07 om 20:15

  Het siert de koningin…….? Het is inmiddels duidelijk dat die familieband niet bestaat. Aan de andere kant begrijp ik wel dat ze niet staat te springen om al de ‘Oranje verworvenheden’ af te laten pakken zoals haar gemiddelde onderdaan dat wel door de strot gedrongen krijgt.

 • bob pieck | 30/11/07 om 16:46

  beatrix is zelf onwettig er is een grondwet wijziging geweest ten faveure vd erven van prinses hendrik
  in het geboorteschrift van juliana 1909 waarin de doop van wilhelmina worft beschreven in de willemskerk te den haag is zij samen met haar broer prins frederik aanwezig
  modderman is getuige voor justitie

 • Bosgeus | 15/01/12 om 10:46

  Koning Willem 1 had een deel van onze identiteit van voor de inval van Napoleon gered. Willem II deed vooronderzoek voor de Seksuele revolutie in de jaren 1960. Koning Willem III ondersteunde de Protestantse April Beweging, tegenover de sinds 1856 herstelde Bisschoppelijke Hierachie van de RK Kerk in Nederland. … Hara Majeteit kan mij beter een opdracht geven, dan te wachten tot door Jezuïeten opgeleide geconformeerde intellectuele een opdracht krijgen van een buitenlander.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen