Foute conclusie uit Amerikaans onderzoek 

Niet crimineler na jonge seks

Moralisten bijten in het stof met pleidooi voor uitstel seks.


Begin 2007: de uitkomsten van een onderzoek naar seks en criminaliteit van de Ohio State University in de VS: hoe vroeger kinderen met seks beginnen, des te groter de kans dat ze later crimineel worden.

Ofwel: seks op jonge leeftijd, 20 procent meer kans later een strafblad op te lopen. En andersom: lang maagd blijven, 50 procent minder kans later de verkeerde weg in te slaan.

Professor Dana Haynie: “Degenen die te vroeg met seks beginnen zouden onvoldoende voorbereid kunnen zijn om te gaan met potentií«le consequenties van hun activiteiten zowel emotioneel als sociaal als qua gedrag.

Kortom, de klassieke denkfout in de wetenschap: klakkeloos twee aspecten als oorzaak en gevolg koppelen. Maar koren op de molen van de opvoeders en instituten die maagdelijkheid propageren.

Nog hetzelfde jaar volgt de ontmaskering. Met nieuw onderzoek. Paige Harden, nog student aan de University of Virginia in Charlottesville komt tot andere conclusies. Notabene met hetzelfde materiaal als in Ohio is gebruikt, van nationaal onderzoek naar 7.000 opgroeiende kinderen, begonnen in 1994.

Maar hij kijkt er grondiger naar. En haalt oneigenlijke elementen eruit en voert nieuwe variabelen in: zoals de verschillen in gedrag en ervaringen van tweelingen onder de loep nemen.

Wat blijkt: er is geen relatie tussen vroege seks en later crimineel gedrag. En al helemaal geen oorzakelijk verband. Wel dit: vroege seks en criminaliteit later kunnen geí«nt zijn op dezelfde persoonlijke eigenschappen: impulsief handelen en durf.

Maar het meest verrassend: vroege seks ging soms juist samen met minder criminaliteit. Hoe dat zo? Populair gesteld maakt de kick van seks de kick van over de schreef gaan overbodig. Maar dit moet nog eens goed worden onderzocht.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen